“Sustainable local development by the Visegrad way” u organizaciji Robert Schuman Institute (Budapest)

Od 13. do 19. srpnja sudjelovali smo na seminaru pod nazivom “Sustainable local development by the Visegrad way” u organizaciji Robert Schuman Institute (Budapest).
Cilj seminara je upoznavanje s uspješnim primjerima održivog lokalnog razvoja u dijelovima istočne Mađarske i Slovačke, kako bi sudionici mogli primijeniti stečena znanja u svojim sredinama i poticati lokalni ekonomski razvoj, čuvajući autohtonost i prepoznatljivost.
Kneza Domagoja bb,
88 000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 382 316;
Fax: +387 36 382 316;
E-mail: [email protected]
Copyright Mladež HDZ 2021.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram