PREDSJEDNIK

MATE LONČAR
Rođen 06. kolovoza 1992. godine. Osnovnu školu i opću Gimnaziju završio u Posušju, a potom upisao studij Politologije na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Odmah po završetku prvog ciklusa upisuje diplomski studij i 2017. godine stječe zvanje magistra.

Doktorand na poslijediplomskom doktorskom studiju na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru, međunarodnopravni smjer.

Početkom 2016. godine odlazi u Sarajevo nakon izbora za prvog predsjednika krovne organizacije mladih u Federaciji BiH na razdoblje od 2 godine. Nakon isteka mandata kreće s odrađivanjem vježbeničkog staža u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke. Trenutno zaposlen u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Sudionik je, organizator i koordinator velikog broja sportskih, kulturnih, humanitarnih, edukativnih i drugih događaja i projekata, te sudionik raznih konferencija, okruglih stolova i drugih događaja vezanih za teme mladih i društveno-političke oblasti.

Alumnist je Političke akademije HDZ-a BiH, te aktivan član Općinskog odbora Mladeži u Posušju i Županijskog odbora Mladeži HDZ BiH Županije Zapadnohercegovačke. Za predsjednika Mladeži HDZ BiH izabran je na 12. Izbornom saboru koji je održan 19. lipnja 2021. godine u Mostaru, te je na istu poziciju ponovno izabran 10. lipnja 2023. godine.

PREDSJEDNIK


MATE LONČAR


Rođen 06. kolovoza 1992. godine. Osnovnu školu i opću Gimnaziju završio u Posušju, a potom upisao studij Politologije na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Odmah po završetku prvog ciklusa upisuje diplomski studij i 2017. godine stječe zvanje magistra.


Doktorand na poslijediplomskom doktorskom studiju na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru, međunarodnopravni smjer.


Početkom 2016. godine odlazi u Sarajevo nakon izbora za prvog predsjednika krovne organizacije mladih u Federaciji BiH na razdoblje od 2 godine. Nakon isteka mandata kreće s odrađivanjem vježbeničkog staža u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke. Trenutno zaposlen u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.


Sudionik je, organizator i koordinator velikog broja sportskih, kulturnih, humanitarnih, edukativnih i drugih događaja i projekata, te sudionik raznih konferencija, okruglih stolova i drugih događaja vezanih za teme mladih i društveno-političke oblasti.


Alumnist je Političke akademije HDZ-a BiH, te aktivan član Općinskog odbora Mladeži u Posušju i Županijskog odbora Mladeži HDZ BiH Županije Zapadnohercegovačke. Za predsjednika Mladeži HDZ BiH izabran je na 12. Izbornom saboru koji je održan 19. lipnja 2021. godine u Mostaru.Kneza Domagoja bb,
88 000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 382 316;
Fax: +387 36 382 316;
E-mail: [email protected]
Copyright Mladež HDZ 2021.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram