Četvrta sjednica Predsjedništva: U vrijeme pripreme za Božić, organizacija humanitarnog turnira u malom nogometu

Nakon održanog sastanka Predsjedništva i predsjednika Gradskih i Općinskih organizacija Mladeži u Žepču je održana i IV. redovita sjednica Predsjedništva Mladeži.

•Dogovorena je i usvojena ideja o organizaciji božićnog turnira u malom nogometu. Turnir u kojem će se natjecati općinske i gradske organizacije i druge ekipe sastavljene od članova Mladeži biti će humanitarnog karaktera i kao takav organiziran u vrijeme pripreme za blagdan Božića- Advent. Sva prikupljena sredstva, biti će donirana najpotrebitijima.

• Usvojena Odluka o koordinatoru Odbora za politike prema mladima i obrazovanje.

• Razgovarano o statusu aktivnosti Odbora za informiranje i Odbora za međunarodnu suradnju, s naglaskom na izradu prve Monografije, povodom 30.godina djelovanja Mladeži HDZ-a BiH kao i zajedničku sjednicu dviju sestrinskih organizacija Mladeži.

Dogovoren zajednički plan djelovanja za naredno bliže razdoblje:

• Posjet Unsko-sanskoj županiji,

• Prvi zajednički sastanak Mladeži i Kluba mladih Udruge bosanskohercegovačkih Hrvata "Prsten" koji će narednog vikenda biti održan u Herceg-bosanskoj županiji.

 

 

 

Kneza Domagoja bb,
88 000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 382 316;
Fax: +387 36 382 316;
E-mail: [email protected]
Copyright Mladež HDZ 2021.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram