Swedish Academy Institute for Young Professionals - SAYP

Članica naše Mladeži Ivana Bešlić je sudjelovala na akademskom programu pod nazivom “Perspective on Multi-Level Governance, Decentralisation and Human Rights” organiziranom od Swedish Academy Institute for Young Professionals (SAYP) od 10.- 20. lipnja u Lundu, Švedska.

Tom prilikom, polaznici su imali priliku upoznati se s  državnim uređenjem Kraljevine Švedske, radom regionalnih i lokalnih tijela vlasti, funkcioniranjem javne uprave i menadžmenta, primjenom koncepta ljudskih prava u procesu donošenja odluka na regionalnoj i lokalnoj razini. Organizirani su i studijski posjeti Mälmo Stadu, Lunds Kommun i Skåne Region.

Poseban značaj, u suradnji s Raoul Wallenberg institute for human rights je posvećen temi praktične primjene ljudskih prava na različitim razinama upravljanja (lokalna, regionalna, državna); o kompleksnosti istih te ključnim čimbenicima koji utječu na stanje ljudskih prava; prilikom čega su organizirane radionice i posjeta Women’s shelter u (Mälmo Kvinnojour).

Program je organiziran  od strane  Raoul Wallenberg institute for human rights and humanitarian law ; Ekonomskog i menadžmentskog fakulteta Sveučilišta u Lundu (LUSEM) / Ureda za obrazovne programe (LUCE) pri Sveučilištu u Lundu ; uz podršku Svenska institutet.

 

Kneza Domagoja bb,
88 000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 382 316;
Fax: +387 36 382 316;
E-mail: [email protected]
Copyright Mladež HDZ 2021.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram