Susret sa predsjednikom Hrvatske državne samouprave Baranjske županije u Mađarskoj

Naše povezivanje sa sunarodnjacima ide dalje.

Predsjednik Mladeži danas se susreo s gospodinom Mišom Šarošacom predsjednikom Hrvatske državne samouprave Baranjske županije i voditeljem jedne od najvažnijih ustanova Hrvata u Mađarskoj, August Senoa Horvat Klub. Spomenuta ustanova podržava i koordinira kulturni, umjetnički i znanstveni život hrvatske nacionalne zajednice u regiji.

Šarošac je predstavio aktivnosti ovih dviju organizacija, te govorio o bogatoj povijesti Hrvata s ovih područja. Danas, Hrvatska samouprava Mađarske broji 114 lokalnih organizacija i 6 županijskih od koji je najbrojnija u Baranjskoj županiji.

U planu aktivnosti za 2022. godinu Hrvati Pečuha planiraju posjetiti Mostar i Hercegovinu. Za ovaj dio dogovorena je zajednička organizacija programa obilaska Hercegovine.

Kneza Domagoja bb,
88 000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 382 316;
Fax: +387 36 382 316;
E-mail: [email protected]
Copyright Mladež HDZ 2021.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram